JUDr. Jan Svoboda, advokát

  • český jazyk, ruský jazyk
  • obchodní právo, občanské právo, trestní právo, pracovní právo

JUDr. Jan Svoboda ml., advokát

  • český jazyk, anglický jazyk
  • právo obchodních společností, vymáhání pohledávek, trestní právo, internetové a počítačové právo

Mgr. Lenka Kubalíková, advokátní koncipientka

  • český jazyk, německý jazyk
  • občanské právo, rodinné právo, trestní právo

Mgr. Petr Seidel, advokátní koncipient

  • český jazyk, anglický jazyk
  • právo nemovitostí, závazkové právo

Mgr. Natálie Nemčková, advokátní koncipientka

  • český jazyk, anglický jazyk
  • občanské právo, rodinné právo