JUDr. Jan Svoboda, advokát

  • český jazyk, ruský jazyk
  • obchodní právo, občanské právo, trestní právo, pracovní právo

JUDr. Jan Svoboda LL. M., advokát

  • český jazyk, anglický jazyk
  • právo obchodních společností, vymáhání pohledávek, trestní právo, internetové a počítačové právo

Mgr. Lenka Kubalíková, advokátní koncipientka

  • český jazyk, německý jazyk
  • občanské právo, rodinné právo, trestní právo

Mgr. Pavel Jirásek DiS., advokátní koncipient

  • český jazyk, anglický jazyk
  • právo nemovitostí, závazkové právo