Rychle, profesionálně a komplexně

Jsme si vědomi toho, že rychlost řešení problematické situace je pro naše klienty prioritou a proto se jim snažíme v tomto ohledu maximálně vyjít vstříc. Komplexnost pak pro nás znamená neštěpení jednoho problému na několik menších, nýbrž vyřešení celé záležitosti profesionálně a pokud možno najednou.

Osobně, seriózně a důvěrně

Naší snahou je poskytování profesionálních právních služeb založených na individuálním vztahu s každým klientem a jeho maximální průběžnou informovanost o vývoji celé záležitosti. Pokud to situace nezbytně nevyžaduje, nečiníme žádný právní krok bez předchozího klientova souhlasu. Zachovávání mlčenlivosti o jednotlivých kauzách našich klientů je naprostou samozřejmostí.

Transparentně, optimálně a ekonomicky

Velmi nám jde o to, aby byli naši klienti vždy předem vyrozuměni o ceně poskytovaných právních služeb, jakož i o dalších nákladech, které jsou s poskytnutím právního servisu spojeny. Naši klienti jsou plně informováni o tom za co platí a my se vždy snažíme o minimalizaci jejich nákladů.